Sakiet, lūdzu, ja izdevumiem par reprezentatīviem pasākumiem tiek noformēts viens apkopojošs dokuments, kas sevī ietver šādu informāciju: 1. Mūsu uzņēmuma nosaukums, tā reģistrācijas numurs; 2. Atbildīgās personas paraksts, atšifrējums un dati par ieņemamo amatu; 3. Vadības paraksts, atšifrējums un dati par ieņemamo amatu; 4. Izdevuma dokumentu numuri, datumi, piegādātāja nosaukums, iegādātās preces / pakalpojuma apraksts, iegādes mērķis, kā arī summa (izdevumu dokumentu oriģināli tiek pievienoti minētajam dokumentam); 5. Dokumenta parakstīšanas datums. Vai ir nepieciešams vēl papildus noformēt Reprezentācijas aktu, kurā pēc būtības ietverta tā pati informācija, kāda norādīta iepriekš? Vai arī mēs šo dokumentu varam formēt kā Avansa norēķinu ar visiem datiem? Augstāk minētā kārtība tiek atrunāta Grāmatvedības organizācijas dokumentos.