Vai ārpakalpojumu grāmatvedis uzņemas atbildību par notikušajām kases operācijām, ja parakstās uzņēmuma kases dokumentos kā grāmatvedis? Vai būtu pareizāk, ja kases dokumentos kā atbildīgais grāmatvedis neparakstītos neviens vai arī parakstītos pats valdes loceklis, kurš vienlaicīgi ir arī kasieris?