Preču piegādātājs atsūta e-pastā parakstītu, ieskenētu pavadzīmi. Dokumentā nav paredzēts, ka preču saņēmējam tā būtu jāparaksta. Kā preču saņēmējs, ievērojot noteiktās normas, var apliecināt preču saņemšanu?
Otra situācija - preci piegādā ar starptautisko preču transporta pavadzīmi (CMR), kurā ir norādīts tikai svars, nav norādīts ne preču nosaukums, ne daudzums. Bieži vien nav pat paraksta uz CMR. Pēc tam piegādātājs atsūta elektroniski sagatavotu rēķinu, kurā norādīts: "Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta". Rēķinā nav nekādas atsauces uz piegādes dokumentu. Vai tas ir atbilstoši noteikumiem?