Ņemot vērā Grāmatvedības likuma 11. panta 8. daļas 1. un 2. punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi" 42. punktu, vai par ārēju attaisnojuma dokumentu (dokumentu kopumu), kuru sagatavo attiecībā uz precēm, ja šāds dokuments (dokumentu kopums) nesatur rekvizītu "paraksts", var uzskatīt:

  • elektroniski sagatavoto pavadzīmi, ja to izsniedz samaksāšanai un preces pieņemšanai;
  • elektroniski sagatavotos rēķinu samaksāšanai un preču piegādes dokumentu preces pieņemšanai;
  • elektroniski sagatavoto pavadzīmi, ja preci piegādā ar kurjeru, par preces pieņemšanu preces saņēmējs parakstās kurjera mobilajā iekārtā (papildus nesaņemot atsevišķu preču piegādes dokumentu)?

Kas šajās situācijās varētu kalpot par pavadzīmes vai preču piegādes dokumenta apliecinājumu (autorizāciju), ja apliecinājums (autorizācija) ir nepieciešams šādās situācijās?