Labdien! Man ir jautājums par pakalpojuma sniegšanas datumu būvniecībā. Situācija A: uzņēmums aprīlī ir sniedzis būvniecības pakalpojumus. Akts ir sagatavots par aprīlī izpildītajiem darbiem konkrētā būvobjektā. Šo aktu darbu izpildītājs paraksta 30.04.2012., bet pasūtītājs - 07.05.2012. Kāds datums ir jānorāda 11.05.2012. izrakstītā rēķinā kā pakalpojuma sniegšanas datums: 30.04.2012. vai 11.05.2012.?