Vai preču pavadzīmē obligāti jānorāda pārvadātājs? Saskaņā ar kādiem normatīvajiem aktiem?