Lai arī skaidrās naudas darījumi strauji sarūk, tomēr tie vēl aizvien notiek. Tiem uzņēmumiem, kas piedāvā skaidrās naudas norēķinus ir ļoti svarīgi arī sagatavot dokumentāciju, kas apliecinātu notikušo darījumu esību. Apskatām, kādas ir šo dokumentu prasības!

Prasības kases orderiem

Par kases ieņēmumiem un izdevumiem jāsagatavo attaisnojuma dokumenti – kases ieņēmumu vai izdevumu orderis vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas atbilst Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.625 “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai” 3. un 4.punktā minētajām prasībām –, uz kuru pamatojoties, veic ierakstus kases grāmatā. Kases ieņēmumu un izdevumu orderus numurē atsevišķi, secīgi norādot kārtas numuru. Ja kases ieņēmumu un izdevumu orderus sagatavo elektroniski, katram skaidrās naudas darījumam var piešķirt unikālu identifikācijas numuru, ar kuru tas reģistrēts grāmatvedības datorprogrammā un kurš ir norādīts kases orderī.