Uzņēmuma vadītājs biznesa tikšanās laikā par maltīti norēķinās ar uzņēmuma karti. Maltīte izmaksā 100 eiro, bet vadītājs izvēlas atstāt arī tējas naudu 30 eiro apmērā. Izsniegtajā čekā ir norādīta summa tikai par maltīti – 100 eiro apmērā, bet karšu termināla izsniegtajā čekā ir noņemta nauda 130 eiro apmērā par maltīti un tējas naudu kopā. Tātad čeka summa nesakrīt ar karšu termināla kvīti. Kā šādā situācijā grāmatvedis var uzskaitīt izdevumus? Vai tējas naudai tiek piemēroti nodokļi? Varbūt ir kāda summa, pārsniedzot kuru jāpiemēro nodokļi?