Sabiedrība, kas ir reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja Latvijā, tikko ir nodevusi ēku ekspluatācijā un dažas no tās telpām iznomā. Pašnodarbinātā persona, kas nav reģistrēta kā PVN maksātāja, vēlas nomāt telpas un ikmēneša maksu par telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem maksāt skaidrā naudā, saņemot no sabiedrības stingrās uzskaites kvīti par veikto maksājumu. Kādi ir ierobežojumi skaidrās naudas darījumiem? Kādas atskaites jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID)? Vai jāiesniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām?