Uzņēmumam, kuram pieder trīs degvielas uzpildes stacijas, ir skaidrās naudas ieņēmumi no kases aparātiem uzpildes stacijās. Skaidrās naudas izdevumus veido algu un to avansu izmaksas, kā arī divas reizes mēnesī nauda tiek nodota inkasatoriem, lai to iemaksātu bankā. Uzņēmums grāmatvedību kārto grāmatvedības sistēmā. Vai nepieciešams izdrukāt no sistēmas kases ieņēmumu un izdevumu reģistrācijas žurnālu, lai tas būtu papīra formā? Vai nepieciešams izdrukāt katru kases ieņēmumu/izdevumu orderi?

Skaidrās naudas uzskaite

Saskaņā ar Grāmatvedības likuma (GL) 14.panta 1. un 2.daļu uzņēmuma kasē saņemtās skaidrās naudas iemaksas un izmaksas no uzņēmuma kases reģistrē kases grāmatā. Kases grāmatu kārto katru dienu, kurā ir bijuši kases ieņēmumi vai izdevumi, norādot skaidras naudas atlikumu dienas sākumā, kases ieņēmumu un kases izdevumu kopsummas un skaidras naudas atlikumu dienas beigās. Ja uzņēmuma iepriekšējā kalendāra mēneša darbdienas vidējie kases ieņēmumi nav lielāki par 500 eiro, uzņēmums kases grāmatu var kārtot reizi nedēļā – nedēļas pēdējā darbdienā.