Veikals inkasāciju veic reizi nedēļā, līdz ar to veikalā ir kase (konts 2611), tiek kārtota kases grāmata. Pēc elektroniskā kases aparāta (EKA) Z atskaites kasieris izraksta kases ieņēmumu orderi par dienas ieņēmumiem 121 eiro apmērā (darījumi no POS termināla 40 eiro un skaidra nauda 81 eiro). Saskaņā ar kases ieņēmumu orderi grāmatvede veic kontējumus:

  • D Kase – 100 EUR,
  • K Ieņēmumi – 100 EUR;
  • D Kase – 21 EUR,
  • K Norēķini par pievienotās vērtības nodokli (PVN) – 21 EUR.

No POS termināla atskaites tiek grāmatots darījums ar kartēm:

  • D Nauda ceļā – 40 EUR,
  • K Kase – 40 EUR.

Un, kad bankā ir saņemta nauda, grāmatojumi:

  • D Banka – 40 EUR,
  • K Nauda ceļā – 40 EUR.

Viss izskatās loģiski, pārskatāmi un saprotami. Bet mani mulsina, ka kases ieņēmumu orderī ir norādīta  POS termināla summa, jo šī nav skaidrā nauda! Kases grāmatā arī saņemta pilna ieņēmumu summa - 121 eiro. Dienas beigas skaidras naudas atlikums ir pareizs. Vai drīkst bezskaidro naudu atspoguļot kases ieņēmumu orderī un kases grāmatā?

Un otrs jautājums - vai uzskaitē vienā kontā (Kase) var būt visa veikala skaidrās naudas kustība –  gan kases aparāta, gan kases naudas plūsma?