Pamatlīdzekļiem ir būtiska ietekme uz uzņēmuma vērtības noteikšanu un tā finanšu rādītājiem tāpēc to korekta uzskaite ir nozīmīga. Par pamatlīdzekli var uzskaitīt gan atsevišķu lietu, gan lietu kopumu jeb pamatlīdzekļu komplektu. Ja par pamatlīdzekli kā atsevišķu lietu lielu neskaidrību nav, tad par pamatlīdzekļu komplektiem grāmatvežu domas dalās, jo normatīvajos aktos precīzas atbildes nav. Kas var un kas nevar būt pamatlīdzekļu komplekts?