Pārskata gada beigās uzņēmuma vadība izvērtē pamatlīdzekļus. Ja tiek konstatēts, ka kāds no tiem vairs nekalpo, kā plānots, piemēram, pamatlīdzeklis ir nolietojies un nepieciešams iegādāties jaunu, kas spētu nodrošināt nepieciešamo ražošanas potenciālu, pamatlīdzeklis var būt cietis plūdos vai nozagts, tad nepieciešams to izslēgt no pamatlīdzekļu saraksta. Kā izslēgt pamatlīdzekli no grāmatvedības reģistriem, kad to drīkst darīt, un kā to darīt atbilstoši finanšu uzskaites principiem?

Kādos gadījumos drīkst izslēgt?

Sākotnēji nepieciešams izlemt par to, kādā veidā atbrīvoties no pamatlīdzekļa. Pamatlīdzekli var izslēgt no uzskaites brīdī, kad tas:

  • likvidēts;
  • atsavināts.

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu” 101.1.punktu ar atsavināšanu tiek saprasta:

  • pārdošana;
  • apmaiņa;
  • nodošana finanšu nomā;
  • ziedošana;
  • dāvināšana;
  • ieguldīšana citas sabiedrības kapitālā.

Visbiežāk praksē pamatlīdzeklis tiek atsavināts, izmantojot pārdošanas darījumu. Tomēr var būt sastopami arī sarežģītāki gadījumi, piemēram, pamatlīdzeklis tiek nodots reorganizācijas laikā gan saistītai, gan nesaistītai sabiedrībai, kā arī ar konkrēto pamatlīdzekli veikts mantisks ieguldījums citas sabiedrības pamatkapitālā. Pēdējā laikā arvien biežāk nolietoto pamatlīdzekli aizstāj ar jaunu un veco pamatlīdzekli piedāvā atsavināt darbiniekiem.