Ne visai bieži tiek runāts par pamatlīdzekļu iekšējo dokumentāciju uzņēmumā, tomēr tai ir nozīme, jo tā sniedz skaidru priekšstatu par pamatlīdzekļu uzskaiti. Kādi iekšējie attaisnojuma dokumenti nepieciešami pamatlīdzekļu uzskaitei un inventarizācijas veikšanai, kādus rekvizītus tiem jāsatur un kāda informācija jānorāda grāmatvedības reģistros?