Pēc pamatlīdzekļa pieņemšanas uzskaitē var pienākt brīdis, kad sabiedrības vadība, finansisti vai tehniskie speciālisti nonāk pie secinājuma, ka pamatlīdzekļa tirgus vērtība vairs neatbilst grāmatvedības uzskaitē esošajai vērtībai. Brīdī, kad tiek secināts, ka pamatlīdzekļa tirgus vērtība neatbilst grāmatvedības uzskaitē norādītajai, jārīkojas, lai pamatlīdzekļu vērtība uzskaitē būtu atbilstoša, tādējādi gada pārskata lietotājiem radot skaidru un patiesu priekšstatu. Tomēr tas radīs papildu darbu, aprēķinus vadībai vai finansistiem, turklāt arī finanšu pārskatā būs jāsniedz skaidrojumi par situāciju vai izmaiņām un to ietekmi. Apskatām, kā normatīvie akti regulē vērtības izmaiņas.