Kā pamatlīdzekļu vērtība var ietekmēt uzņēmuma vērtību, dividendes, finansiālos rādītājus un rezultātā arī naudas plūsmu? Šajā rakstā ir apkopota informācija par pamatlīdzekļa vērības sliekšņa noteikšanu, kādi var būt pamatlīdzekļu finansēšanas avoti, kāda ir bilances nozīme uzņēmuma vērtības noteikšanā un kā uzņēmuma vērtību vērtē trešās puses – bankas, investori un partneri.