Jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, kas ir pilnsabiedrības biedrs, rīcību, kad ir saņemts pilnsabiedrības gada pārskats un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija un tās 3.pielikumā norādīta uz SIA attiecinātā pilnsabiedrības taksācijas gada peļņa. Pilnsabiedrības peļņa ir sadalīta starp biedriem, balstoties uz pilnsabiedrības biedru līgumā paredzētajiem nosacījumiem, kas attiecas uz peļņas sadales proporciju konkrētā taksācijas periodā. Tā kā MUN maksātājam nav jāaizpilda UIN deklarācija, tad kā būtu jārīkojas SIA – MUN maksātājai? Kuri normatīvie akti jāņem vērā šajā gadījumā?