19.10.2016. reģistrēju sabiedrību ar ierobežotu atbildību - mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju. Esmu gan tā īpašniece, gan darbiniece. Diemžēl plānotā komercdarbība nenotiks, jo ir mainījušies apstākļi. Tā kā, sākot ar 2017.gadu, par katru mikrouzņēmuma darbinieku jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), kā arī minimālais MUN maksājums 50 EUR apmērā, kā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai man no 2017.gada nebūtu jāveic šie maksājumi?