Kā liecināja šā gada 25. novembrī žurnāla iFinanses.lv organizētais forums par mikrouzņēmumu tēmu, interese par iespēju kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju (MUN maksātājs) ir liela.