Uzņēmums 01.06.2014. noslēdzis pakalpojuma līgumu par telpu uzkopšanu ar mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju. Mikrouzņēmuma  īpašnieks ir uzņēmuma bijušais darbinieks, kas tiešā veidā neveic telpu uzkopšanu, bet ir norīkojis darba izpildei citu personu. Mikrouzņēmuma darbinieks nav pakļauts uzņēmuma noteiktajai darba kārtībai un rīkojumiem - pakalpojuma saņēmējs viņam nenosaka kvalifikāciju, un atlīdzība netiek aprēķināta no nostrādātā laika. Mikrouzņēmums veic darbu ar saviem darbarīkiem. Tā īpašnieks pēdējo 12 mēnešu laikā  no dienas, kad uzsāka pakalpojumu sniegšanu, bija darba tiesiskajās attiecībās ar uzņēmumu, kam mikrouzņēmums sniedz pakalpojumu.

Vai šāda darījuma ar mikrouzņēmumu gadījumā uzņēmumam ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), ja mikrouzņēmuma īpašnieks darba izpildei ir norīkojis citu personu? Vai pakalpojuma sniedzēja norīkotā persona ir uzskatāma par pakalpojuma saņēmēja darbinieku?