Gribētu noskaidrot, vai SIA - mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājai, kurai pieder kapitāla daļas citā uzņēmumā, saņemot no šī meitas uzņēmuma dividendes, tās jāiekļauj ar MUN apliekamajā ienākumā?