Lai gan vēl šogad var būt izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums), līdz 15.decembrim ir jāpieņem lēmums, vai pārreģistrēties par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju, bet esošiem maksātājiem – vai saglabāt to.