Lūdzam eksperta viedokli par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) iekļaušanu būvniecības pakalpojuma vērtībā. Esam saņēmuši vairākus mikrouzņēmumu – būvniecības pakalpojumu sniedzēju - piedāvājumus, kuros pakalpojuma vērtībā iekļauta gan peļņa, gan arī MUN, bet nav iekļauti valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi (sociālo nodokli kā atsevišķu izmaksu pozīciju paredz Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.330 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" (MK noteikumi Nr.330), taču mikrouzņēmums nav šī nodokļa maksātājs, savukārt MUN minētajos noteikumos nav paredzēts). Ir dzirdēts gan viedoklis, ka MUN pakalpojuma sniedzējam jāsedz no peļņas (analogi uzņēmumu ienākuma nodoklim) un tātad MUN nav iekļaujams pakalpojuma vērtībā, gan arī viedoklis, ka MUN jāparedz vērtībā papildus peļņai. Kam ir taisnība?