abiedrība ar ierobežotu atbildību, mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, 2015.gadā saņēma finansiālu atbalstu no Rīgas domes sadarbībā ar Swedbank izveidoto grantu programmu “Atspēriens”, kuras mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Rīgā. Vai šie ieņēmumi tiek aplikti ar MUN?

Granta ietvaros notiek reāla naudas plūsma. Pašvaldība noslēdz ar uzņēmēju līgumu. Uzņēmējs izraksta rēķinu par līgumā noteikto summu (kādai bija pieteicies uzņēmējs un konkursā uzvarēja), un pašvaldība izmaksā līdzfinansējumu uzņēmēja komercdarbības atbalstam. Grants izlietojams tikai atbilstoši projekta plānoto izmaksu tāmei: ražošanas iekārtas iegādei, ražošanas sīkinventāra iegādei (tāmē norādīti precīzi nosaukumi), grāmatvedības pakalpojumu finansēšanai 1 gadam, interneta mājaslapas izveidei, preču zīmes reģistrēšanai. Pašvaldībai būs jāiesniedz atskaites un attaisnojuma dokumenti par granta izlietojumu. Ja līguma nosacījumi netiek ievēroti, grants jāatmaksā.