Mikrouzņēmums jūnijā noslēdzis uzņēmuma līgumu par konkrēta darba veikšanu par atlīdzību 800 EUR. Jūnijā darbs tika pabeigts un ziņas par darba ņēmēju tika iesniegtas VID (25.un 82.ziņu kods). Vai, aizpildot mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarāciju, jāpiemēro palielinātā MUN likme par atlīdzības pārsniegumu summu virs 720 EUR, t.i., 20% no 80 EUR?