Individuālā komersanta (IK) grāmatvedība tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā. IK ienākums gadā pārsniedz 55 000 EUR. Vai IK īpašniekam 5% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pensiju apdrošināšanai tiek aprēķinātas no ieņēmumu un izdevumu pārskatā iegūtās starpības par katru mēnesi pārskata ceturksnī?