Darbinieks noslēdzis darba līgumu ar Lietuvā reģistrētu uzņēmumu, kura galvenais birojs atrodas Latvijā, par darbu, kas pārsvarā tiks veikts komandējumos Polijā. Darba līgumā nav norādīta darbinieka darba vieta. Kurā valstī darbiniekam tiek nodrošinātas sociālās iemaksas?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādu profesiju pārstāvjiem ir atšķirīgi sociālo iemaksu piemērošanas nosacījumi.
  • Kādi kritēriji norāda uz to, ka darba ņēmēja visu darbību būtiska daļa ir veikta attiecīgajā valstī.
  • Kādi noteikumi jāievēro, lai varētu apgalvot, ka nerezidentam (ārvalsts komersantam) ir pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā.