Gadu mijas likumdošanas izmaiņas skārušas arī sociālo jomu. 2020. gada 1. janvārī stājas spēkā vairāki grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Vairāki no tiem piemērojami jau no 1. janvāra.