Arvien biežāk palielinās interese par attālinātā darba iespējām citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, un attālinātais darbs kā darba izpildes veids kļūst arvien populārāks gan darba devēju, gan darbinieku vidū. Tāpat arī, paplašinoties darba tirgum un darbaspēka mobilitātei,  arvien biežāk ir situācijas, kad personas strādā divās un vairāk ES dalībvalstīs. Tādējādi gan darba devējiem, gan pašiem darbiniekiem ir aktuāli  jautājumi par sociālo drošību, proti, kurā valstī ir jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas un kuram tās jāveic?