Darba ņēmējs ir nodarbināts pie sešiem darba devējiem, no katra saņemot atalgojumu 75,60 eiro apmērā, kas kopā ir 453,60 eiro mēnesī. Darbinieks strādā līdz 28 stundām mēnesī, bet alga par vienu stundu ir 2,70 eiro. Kā šādā gadījumā būs jāveic minimālās sociālās iemaksas? Kuram no darba devējiem tas būs jādara?