Uzņēmums saimnieciskajā darbībā izmanto kravas transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas, ieskaitot vadītāja sēdvietu. Šim transportlīdzeklim nav uzstādīta maršruta kontroles sistēma – globālās pozicionēšanas sistēma –, kā arī tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.

Kādā apmērā atskaitāms priekšnodoklis par šāda transportlīdzekļa uzturēšanas izmaksām – degvielas iegāde un remonts – 50% vai 100% apmērā? Pievienotās vērtības nodokļa likuma 100. panta 2. daļā noteikts, ka priekšnodoklī nav atskaitāmi 50% no pievienotās vērtības nodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru transportlīdzekli, kā arī ar šāda transportlīdzekļa uzturēšanu saistītām izmaksām. Kravas transporta furgons nav vieglais pasažieru transportlīdzeklis. Otrs jautājums –  kā veicama degvielas uzskaite šādam kravas furgonam?