Šī gada maijā Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā ir publicēta uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa saistībām, ja nodokļa maksātājs plāno saskaņā ar operatīvās nomas līgumu nomāt vieglo automašīnu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem būs uzskatāma par reprezentatīvo automašīnu, jo tās vērtība ir 119 579 EUR.