Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu (UVTN likums) par taksometru, kas nav aprīkots ar maršruta kontroles sistēmu, tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN). Tātad uzņēmums ir tiesīgs atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli 100% apmērā par iegādāto degvielu, auto rezerves daļām, auto remontu, apkalpošanu un par iegādāto vieglo transportlīdzekli, ko izmantos kā taksometru. Bet uzņēmums lieto arī auto, kas pieder fiziskām personām, uz nomas līguma pamata. Piemērojot UVTN likuma 14.panta 1.daļas 14.punktu, UVTN par šiem auto netiks maksāts. Kādā apmērā šinī gadījumā var atskaitīt priekšnodokli? Nomas līgumā noteikts, ka uzņēmums veic pilnu auto aprūpi.