Vai nomniekam ir obligāti jāreģistrējas Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) kā transportlīdzekļa turētājam, ja tas no sava darbinieka nomā automašīnu? Šis jautājums tiek pētīts jau vairākus gadus, tā arī nerodot saprotamu atbildi, taču no tā atkarīgs, kādi nodokļi jāmaksā, nomājot vieglo automašīnu. Analizējam lasītāja jautājumu!

Lasītāja situācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) nomā vieglo automašīnu no fiziskas personas, kas pieteikusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID) nereģistrējamu saimniecisko darbību. Sabiedrība no nomas maksas ietur un maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Automašīna nav reģistrēta nomnieka turējumā CSDD. Automašīna tiek izmantota tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām.