Uzņēmums nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību. Transportlīdzekļu tirdzniecības apgrozījums ir vairāk nekā 90% no kopējā uzņēmuma apgrozījuma. Transportlīdzekļi stāv auto placī un netiek izmantoti personīgos nolūkos. Ņemot vērā minēto, uzņēmumam ir jautājums, vai tam šajā gadījumā ir jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis? Ja nodoklis ir jāmaksā, kādiem jābūt priekšnosacījumiem, lai uzņēmums varētu piemērot Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.panta 1.daļas 4.punktā minēto atvieglojumu?