Kā zināms, reprezentatīvas automašīnas iegādes, kā arī degvielas un uzturēšanas izdevumi tiek uzskatīti par nesaistītiem ar saimniecisko darbību ar visām no tā izrietošajām nodokļu sekām. Bet kas notiek ar nodokļiem, ja reprezentatīva automašīna tiek patapināta no cita uzņēmuma? Izskatām Valsts ieņēmuma dienesta uzziņu!