Darījumos, kuros iesaistīti nerezidenti, nereti tiek pieļautas neprecizitātes, kas liek maksāt papildu nodokli. Tādēļ svarīgi jau laikus saprast ar nerezidentiem saistīto nodokļu likumu izmaiņu būtību.

Pakalpojumi Latvijas rezidentiem un investīcijas Latvijā – gan īpašumā (piemēram, ieguldot nekustamajā īpašumā), gan dalība Latvijā reģistrētā komercsabiedrībā – ir tikai daļa ārvalstnieku aktivitāšu. Šādos darījumos Latvijas rezidenti veic dažādus maksājumus ārvalstu partneriem, akcionāriem vai mātes uzņēmumiem, un ir jāvērtē, vai no šiem maksājumiem jāietur nodoklis.

01.01.2018. spēkā stājies jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums) un spēku zaudējis likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta (MK) noteikumi. Atbilstoši jaunā UIN likuma deleģējumam pieņemti:

  • MK noteikumi Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.677);
  • MK noteikumi Nr.655 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām".