Nodokļu administrāciju vidū valda viedoklis, ka zemu nodokļu teritorijas tiek izmantotas darījumos, lai izvairītos no nodokļu nomaksas savā rezidences valstī vai samazinātu rezidences valstī maksājamos nodokļus. Rezultātā virkne valstu savos nodokļu regulējumos iekļāvušas tā sauktos ofšoru sarakstus, norādot tajos zemu nodokļu vai beznodokļu valstis vai teritorijas.