Kopā ar valsts budžetu 2017.gadam ir pieņemti grozījumi arī vairākos nodokļu likumos, tai skaitā arī likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN). Jau no 1.janvāra šis un tas ir jādara citādi.

Svarīgākās izmaiņas likumā par UIN ir šādas:

  • paplašināta reprezentatīvā automobiļa definīcija;
  • samazināts uzkrāto uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) zaudējumu apmērs ar nodokli apliekamā ienākuma samazināšanai;
  • mainīta UIN avansa maksājumu aprēķināšanas kārtība;
  • pagarināts termiņš, kādā tiek izvērtēti iesniegumi par valsts atbalstāmo investīciju projektiem;
  • precizēta UIN deklarācijas iesniegšana gadījumos, kad nodokļa maksātājam pasludināts maksātnespējas process;
  • veikti likuma par UIN papildinājumi saistībā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma (JU likums) pieņemšanu.

Daļa no grozījumiem ir esošo normu precizējumi un uzlabojumi, savukārt atsevišķas normas, piemēram, par iepriekšējo gadu zaudējumu segšanas ierobežojumiem, ir pieņemtas nolūkā palielināt budžeta ieņēmumus no UIN maksājumiem.