Šī gada 28.martā ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.556 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.556), kuros, ņemot vērā grozījumus likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN), tiek precizētas atbilstošās noteikumu normas, tajā skaitā: