Saimnieciskā darbība — darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu un cita veida darbību par atlīdzību. Ikvienā sabiedrībā veidojas izmaksas, kuras uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) izpratnē mēs nevaram klasificēt kā saimnieciskās darbības izmaksas. Uzņēmumam ir jāizvērtē darījuma būtība, tās ekonomiskais pamatojums saistībā ar uzņēmuma saimniecisko darbību.