Uzņēmums samaksājis avansu par precēm, bet preces nesaņēma un atgūt samaksāto avansu nav iespējams. Ja šo summu noraksta zaudējumos, vai tā ir jāiekļauj uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā kā nedrošie debitoru parādi?