Iedomāsimies situāciju no revidentu dzīves! Revīzijas komanda uzsāk kārtējo finanšu pārskatu gala pārbaudi. Notiek saruna ar klientu, kurā tiek apkopots pieprasītās informācijas un finanšu pārskatu sagatavošanas statuss. Tiek noskaidrots, ka viss būtībā ir pabeigts un iegrāmatots, izņemot dažas jomas, kurās grāmatvedis gribētu iepriekš veiktos aprēķinus saskaņot ar revidentiem un tikai pēc tam veikt izmaiņas uzskaitē un pārskatos. Tādas jomas ir 2 – uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija un atliktais nodoklis. Vai šī situācija jums liekas pazīstama?