Pavasaris ir laiks, kad uzņēmumi gatavo gada pārskatus un uzņēmumu dalībnieki, kas savulaik ir ieguldījuši savus līdzekļus komercsabiedrībā, var lemt par peļņas sadalīšanu dividendēs. Protams, ņemot vērā nozaru vai uzņēmumu grupas specifiku vai citus īpašus apstākļus, pārskata gads var nesakrist ar kalendāro gadu. Šādos gadījumos vienmēr īpaši jāpievērš uzmanība grozījumiem nodokļu likumos.