Kopš jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma spēkā stāšanās šī nodokļa regulējums ir kļuvis maksātājiem labvēlīgāks, pieļaujot soda naudas iekļaušanu saimnieciskās darbības izdevumos, tomēr kritēriji soda maksājumu klasifikācijai ir diezgan neskaidri un var būt dažādi interpretējami.