01.05.2015. spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi" (MK noteikumi Nr.178). Grozījumi vienkāršo nodokļu rezidences apliecību izmantošanu Latvijā, tomēr vairāki jautājumi palikuši neatrisināti.