Gada sākums uzņēmumiem vienlaicīgi ir arī laiks, kad tiek apkopoti iepriekšējā gada rezultāti, strādājot pie finanšu pārskata sagatavošanas, vienlaicīgi neizpaliek arī nodokļu jautājumi. Papildus gada finanšu rezultātu noteikšanai jāizvērtē atšķirības, nosakot ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo ienākumu. Tā kā parasti nav laiks detalizētai likumdošanas izpētei, īsumā atgādināšu par tām izmaiņām likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN likums), kuras veiktas ar grozījumiem UIN likumā 2008. gada 14. novembrī, bet piemērojamas pirmo taksācijas gadu, t.i., par 2009. gadu. Lai arī daudziem uzņēmumiem iespējams šis gads nav nesis peļņu, tomēr arī pareiza negatīva apliekamā ienākuma noteikšana ir svarīga un reāli maksājamo nodokli ietekmējoša, jo zaudējumus, kā zināms, ir iespējams izmantot turpmākajos taksācijas periodos.