Kaut arī nodokļu reforma ir vērsta uz vienkāršošanu, uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana vismaz pirmajos gados varētu būt visai sarežģīta. Aplūkosim, kā gadu pēc jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma stāšanās spēkā tas ietekmē uzņēmumu struktūras un dividendes!