Kopš 01.01.2018. Latvijas uzņēmumu aizdevumi saistītām personām var kļūt par uzņēmumu ienākuma nodokļa apliekamo objektu, tāpēc der zināt, kuri aizdevumi ir deklarējami un kāda ir šo aizdevumu deklarēšanas un nodokļa nomaksas kārtība.