SIA nodod gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju par 2017.gadu, aktīvā norādot debitoru parādu 2846 EUR un pasīvā – pamatkapitālu 2846 EUR. SIA maijā sāk kārtot grāmatvedību par 2018.gadu un konstatē, ka šī gada aprīlī valdes loceklis iemaksājis bankas kontā naudu, un bankā ir veikts maksājums par UIN - 250 EUR. Apskatot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, nākas secināt, ka tā ir summa nodoklim no koriģētā ienākuma par 5 gadiem. Cik noprotu, par iepriekšējiem gadiem nebija nodoti gada pārskati, tagad tas ir izdarīts, un līdz ar to veidojas UIN parāda summa, kas bilancē uz 31.12.2017. neparādās. Kā grāmatot šo darījumu, un kā tas atspoguļojas 2018.gada pārskatā?